Åbningstider i julen 2022

Fra lørdag den 2. december 2023

  • Lørdage og søndage kl. 10 - 16

Fra lørdag den 16. til og med lørdag den 23. december 

  • Åbent alle dage fra kl. 10 - 16

På gensyn.